Företaget

College app essay help, portland oregon, review reddit essay help how to get help writing a essay

Företaget

Sweagro

Sweagro är en digital handelsplats med försäljning och uthyrning av produkter inom jordbruk och entreprenad.

Sweagro är en bi-firma huvudbolaget Gunimek AB.

Gunimek AB

Huvudbolaget Gunimek Ab är ett mekaniskt verkstadsföretag som startades av Gustav Rydberg i början av 2000 talet, då som enskild firma. Företaget bedrev viss legotillverkning inom entreprenadbranschen.

Idag utvecklar vi egna produkter som kommer lansera inom kort, givetvis tillgängliga “the digital way”.

Målsättning

Vi strävar efter att erbjuda en snabb och enkel affär för våra kunder. Genom vår handelsplats www.sweagro.com vill vi erbjuda transparens och snabb hantering av våra produkter och tjänster till våra kunder.

Vi vill erbjuda en modern enkel handelsplats, våra egna produkter samt andra premiumvarumärken.

Inom kort kommer vi erbjuda fler produkter, spännande tider väntar!